Radio kao medij postoji od davnina, uvijek je prisutan i stalno se razvija, omogućujući vam da doprete do praktično čitave populacije.

Ovo su neke od glavnih prednosti radija kao sredstva komunikacije:

 • ima veliki spektar slušanja;
 • nudi priliku za rad na target principu (kroz odabiru emitovanja prema populaciji i najpogodnijih emisija);
 • moguće je omogućiti komunikaciju u određenim regionalnim područjima (kroz koriš
 • enje stanica koje pokrivaju samo određeni geografski prostor);
 • je sredstvo za slušanje izvan kuće (u autu, na poslu, u kafiću, itd);
 • je jeftiniji od ostalih mass medija;
 • informacije koje prenosi se često percipiraju kao relevantnijim nego na ostalim medijima zahvaljujući visokom stepenu odanosti slušalaca I konstantnog slušanja.
 • komunikacija je direktna I osobna, a može se lakše stvoriti emocionalna veza sa slušaocima.

Također je istina, međutim, da se radio često nedovoljno koristi ili zloupotrebljava. To je učinjeno prije svega zbog sljedećih razloga:

 • ograničeno poznavanje medija i ogromna i raznolikost radio stanica u BiH;
 • nedostatak znanja o komunikacijskim mogućnostima koje pružaju pojedini emiteri uz isticanje reklama;
 • teškoće u upravljanju u komunikaciju zbog bizarnih karakteristika medija.
 • Nesposobnost komunikacije putem slika koje često otežava da slušaocima održi pažnju; takođe se mora uzeti u obzir činjenica da je Radio medij koji obično slušate dok radite druge stvari.

Ono što Vam KRAVA nudi, a usko vezano je za RADIO:

– Osmišljavamo Vaše radijske marketing kampanje na jedan drugačiji način koji je dosta efikasniji a dosta jeftiniji od klasičnog načina oglašavanja na radiju

– Osmišljavamo džinglove, maske, off-ove, teaser-e za radio ili televiziju

– Radimo produkciju audio džinglova sa do sada neviđenim efektima koji će sigurno uticati da se vaša kampanja stvarno čuje, i ne bude monotona

– Nudimo Vam usluge oglašavanja samo na najslušanijim radio stanicama u BiH po najpovoljnijim cijenama

Poslušajte neke kreativne džinglove koje smo do sada radili: